Site Loader
Temujanji
fb.com/tsiwealthplanners
fb.com/tsiwealthplanners
 • Apa itu unit amanah
 • Unit Amanah adalah kenderaan kewangan yang membolehkan orang awam mengumpul wang mereka dalam dana “amanah” yang diuruskan oleh pengurus dana profesional yang kemudian melabur dana dalam pelbagai ekuiti, bon dan pelaburan lain yang dibenarkan.
 • Apakah yang dimaksudkan dengan membeli unit
 • Melabur dalam unit amanah bermakna membeli unit amanah dana ‘. ‘Sekiranya anda memiliki satu unit dana amanah, anda menjadi salah satu pemilik kolektif pelaburan pengurus dana.
 • Siapa yang boleh melabur kedalam unit amanah ?
 • Sesiapa sahaja boleh melabur ke dalam unit amanah sama ada orang Malaysia atau orang asing.
 • Adakah selamat untuk melabur dalam unit amanah?
 • Ya. “Capital Markets and Services Act 2007” mengawal semua perkara yang berkaitan dengan dana unit amanah, manakala “Unit Trust Fund Guidelines” mengawal operasi dan pengurusan dana unit amanah. Garis Panduan ini juga menyediakan persekitaran kawal selia untuk melindungi kepentingan orang awam yang melabur dan untuk pembangunan industri amanah unit yang sepatutnya. Oleh itu, apabila anda melabur dalam unit amanah, anda boleh memastikan bahawa wang anda selamat daripada pencurian. Suruhanjaya Sekuriti membaca dan meluluskan setiap prospektus unit amanah dan laporan tahunan, secara berkala mengaudit rekod kewangan unit amanah, dan secara amnya memastikan semuanya dengan dana adalah teratur. Untuk melindungi pelaburan anda, Pemegang Amanah dilantik untuk dana tersebut. Pemegang Amanah hendaklah mengambil jagaan dan kawalan aset dana dan memastikan bahawa pengurus dana mematuhi kehendak seperti yang dinyatakan dalam surat ikatan amanah.
 • Adakah kanak-kanak bawah 18 tahun boleh melabur ke dalam unit amanah swasta?
 • Ya boleh, tapi sebagai nama pendua/penama sahaja, manakala nama pertama adalah nama ibu bapa atau orang lain yang berusia 18 tahun ke atas.
 • Berapa pelaburan minima yang dibenarkan untuk membuka akaun pelaburan ?
 • Ia bergantung kepada jenis dana dan syarikat unit amanah tertentu yang anda hendak melabur. Jumlah minima pelaburan awal biasanya ialah antara RM500 dan RM1000.
 • Adakah kita boleh melabur ke dalam unit amanah melalui skim kwsp ?
 • Ya boleh, melalui skim kwsp tetapi  mesti mematuhi syarat-syarat dan kelayakan yang ditetapkan oleh pihak kwsp. Sila rujuk laman web kwsp untuk maklumat lanjut.
 • Adakah semua dana dibenarkan melabur menggunakan skim kwsp ?
 • Tidak, hanya dana-dana tertentu sahaja yang dibenarkan oleh pihak kwsp. Sila rujuk laman web kwsp untuk maklumat lanjut.
 • Adakah fee atau yuran akan dikenakan semasa membeli dan menjual saham unit amanah ?
 • Ya ada.  Ia bergantung kepada jenis dana dan syarikat  unit amanah tertentu.  Biasanya fee dana equiti sebanyak 5.5% akan dikenakan semasa membeli dana unit amanah.  Tiada sebarang fee dikenakan semasa menjual saham unit amanah.
 • Adakah kita boleh menambah pelaburan unit amanah pada bila-bila masa dan berapa jumlah minima?
 • Ya boleh, anda boleh menambah pelaburan pada bila-bila masa sahaja.  Biasanya jumlah minima tambahan bergantung pada jenis-jenis dana tertentu.  Pada kebanyakkan dana, kita boleh menambah pelaburan dengan jumlah minima RM100.
 • Adakah saham amanah ini berdaftar dengan Suruhanjaya Sekuriti (SC)?
 • Semua produk saham amanah mestilah didaftarkan dengan SC. Untuk memastikan produk pelaburan itu didaftarkan dengan SC, hubungi 03-62048000 dan minta disambungkan kepada Jabatan Tabung Amanah Amanah dan Pengurusan Pelaburan atau lawati laman web SC di www.sc.com.my
 • Berapa lama syarikat saham amanah itu sudah beroperasi? Apakah rekod atau prestasi syarikat itu dalam memberikan pulangan yang dijanjikan?
 • Pelabur perlu memeriksa latar belakang sesebuah syarikat saham amanah, termasuk syarikat yang akan menguruskan dana berkenaan (jika dana itu diuruskan oleh pengurus dana luar). Cari maklumat mengenai rekod prestasi dan pengalaman mereka. Anda mesti berusaha untuk mengenali mereka yang diamanahkan bagi mengendalikan wang hasil titik peluh anda.
 • Adakah dana itu bersesuaian dengan matlamat pelaburan dan profil risiko anda?
 • Sebelum anda bertanyakan soalan ini, anda mesti mengetahui dan yakin mengenai matlamat pelaburan anda dan berapa banyak risiko pelaburan yang anda mampu tanggung (risiko pelaburan pada umumnya adalah keadaan yang mungkin berlaku dan menyebabkan anda menanggung kerugian). Sekarang ini, ada banyak jenis dana di pasaran, setiap satu dengan manfaat dan risiko tersendiri (Lebih tinggi pulangan yang dijanjikan, lebih tinggi risiko yang terpaksa ditanggung). Justeru, penting bagi anda memahami dana yang ditawarkan dan memilih dana yang benar-benar bersesuaian dengan matlamat pelaburan dan kesanggupan anda menghadapi risiko. Misalnya, jika anda mahu pendapatan yang konsisten, anda perlu melabur dalam dana yang menyediakan pulangan konsisten. Anda tidak seharusnya membiarkan diri dipaksa oleh mana-mana ejen untuk melabur dalam dana yang tidak bersesuaian dengan anda.
 • Apa yang berlaku kepada wang yang dilaburkan dalam dana berkenaan? Di manakah wang itu akan dilaburkan?
 • Setiap dana saham amanah mempunyai strategi pelaburannya sendiri untuk memenuhi matlamat pelaburan. Contohnya, bagi dana ekuiti, pada umumnya, kebanyakan daripada aset itu dilaburkan dalam ekuiti syarikat tersenarai di bursa saham yang berpotensi untuk berkembang dan bukan syarikat saham mewah yang menawarkan dividen yang konsisten.
 • Bagaimana hendak mengetahui bahawa dana yang anda laburkan itu berkeadaan baik? Bagaimana hendak membandingkannya dengan dana yang lain?
 • Setiap dana mempunyai ukur rujuknya sendiri (sesuatu yang anda boleh jadikan ukuran prestasi), yang dinyatakan dalam prospektus. Anda boleh membandingkan kadar pulangan anda dengan ukur rujuk atau penanda aras berkenaan. Ukur rujuk yang biasa bagi dana ialah Indeks Komposit Kuala Lumpur (KLCI) manakala bagi dana bon, biasanya adalah pada kadar purata 12-bulan deposit tetap bank.
 • Bagaimana anda boleh membuat keuntungan daripada dana itu? Untung modal atau dividen?
 • Jika anda melabur dalam saham amanah, pulangan anda mungkin dalam bentuk keuntungan modal (jika pergerakan harga unit memuaskan) atau dividen (jika syarikat pengurusan mengumumkan ada bayaran dividen). Pastikan ejen anda memberikan penerangan mengenai perkara ini dan baca prospektus.
 • Adakah anda perlu membayar sebarang bayaran atau caj?
 • Setiap pelaburan mempunyai kos, begitu juga pelaburan dalam saham amanah. Syarikat pengurusan saham amanah mungkin mengenakan caj pengagihan/transaksi seperti caj jualan dan/atau caj penebusan apabila anda membeli dan menjual unit dan mengenakan bayaran pengurusan dan bayaran pemegang amanah setiap tahun bagi perkhidmatan yang mereka sediakan. Ejen anda mesti menjelaskan semua itu kepada anda. Baca prospektus untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai bayaran dan caj.
 • Jika anda mengubah fikiran selepas melabur dalam sesuatu dana, bolehkan anda menjualkannya semula kepada syarikat itu dan mendapat bayaran balik sepenuhnya?
 • Pelabur diberikan ‘tempoh bertenang’ iaitu masa yang diberikan kepada pelabur bagi memikirkan semula sama ada mereka mahu meneruskan pelaburan dalam saham amanah itu atau pun tidak. Tertakluk kepada syarat, pelabur saham amanah berhak mendapat bayaran balik sepenuhnya jika dia memutuskan untuk tidak meneruskan pelaburan dalam dana berkenaan dalam masa ‘tempoh bertenang’. ‘Tempoh bertenang’ adalah hak anda. Keterangan lanjut mengenai ‘tempoh bertenang’ ada dinyatakan dalam prospektus.
 • Jika anda mahukan wang semula dengan segera, mudahkan menjualkan dana berkenaan? Berapa lama mesti menunggu sebelum boleh mendapatkan wang itu semula?
 • Saham amanah adalah pelaburan yang mudah dijual beli. Anda boleh berjumpa dengan ejen dan menyerahkan notis penebusan bagi menebus kembali unit anda dan mendapatkan wang kembali. Penting bagi anda mengetahui bila anda akan mendapat semula wang anda supaya anda lebih bersedia sekiranya anda memerlukan wang itu dengan segera. Tanyakan ejen anda. Butiran lanjut mengenai penebusan boleh didapati dalam prospektus.
 • Adakah anda akan mendapat apa-apa penyata berkaitan dengan status pelaburan daripada syarikat pengurusan?
 • Proses pemantauan anda akan menjadi lebih mudah jika anda menerima penyata daripada syarikat pengurusan berkaitan status pelaburan anda. Dapatkan penjelasan mengenai kekerapan anda akan mendapat penyata berkenaan. Anda mesti memantau pelaburan anda
 • Di mana anda boleh mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai dana berkenaan?
 • Kebanyakan maklumat mengenai sesuatu dana saham amanah terdapat dalam prospektus dan laporan tahunannya. mintalah prospektus itu daripada ejen anda dan bacalah sebelum melabur
 • Apakah pelaburan ini halal disisi agama Islam?
 • Ya kerana terdapat dana-dana pelaburan yang disediakan adalah berlandaskan Syariah Islam, orang Melayu berpeluang untuk melabur dalam dana-dana Islamik yang disediakan tanpa ragu-ragu.
 • Siapa yang bertanggungjawab memantau pelaburan Islamik?.
 • Penasihat Syariah dari Islamic Banking and Finance Institute Malaysia Sdn.Bhd (IBFIM) akan memantau setiap dana yang dilaburkan mesti sentiasa patuh dan mengikut Syariah Islam.
 • Bagaimana nak mula melabur?
 • Pastikan sesiasa yang berminat perlu mendapatkan seorang agen Perunding Amanah untuk maklumat pelaburan terkini dan prospektus pelaburan. Setelah berpuas hati dengan penerangan agen, pelabur perlu mengisi borang pelabur baru dan borang aplikasi pemohon yang lengkap diisi dengan nama dana yang dipilih.
 • Apa yang perlu saya pertimbangkan sebelum melabur dalam unit amanah?
 • Anda harus selalu mempertimbangkan empat faktor iaitu tujuan pelaburan, profil risiko, masa pelaburan dan kemampuan anda pada satu-satu masa.
 • Kenapa cas perkhidmatan ini dikenakan kepada para pelabur?
 • Cas perkhidmatan yang dikenakan oleh syarikat adalah sebagai cas servis pengurusan termasuk bayaran kepada perunding kewangan.
 • Adakah dana pelaburan yang disediakan tidak dikenakan cas?
 • Tiada, terdapat dana-dana yang cas permulaan pelaburannya adalah rendah cas nya iaitu 0.25% dari nilai NAV perunit, tetapi dana ini memberi pertumbuhan modal yang seimbang dan tidak menjanjikan pulangan yang agresif.
 • Kenapa ada dana yang cas perkhidmatannya agak rendah?
 • Pelbagai dana yang disediakan untuk memberi pilihan kepada pelabur terutamanya dana bon dan money market, dana ini adalah moderate iaitu berisiko amat rendah yang akan menjamin modal pelaburan dan pulangan pelaburan juga agak minima untuk tempoh jangkamasa panjang.
 • Berapa sebenarnya dividend unit trust?
 • Dividend unit trust adalah diantara 10% hingga 15% setiap tahun terkompoun dengan syarat mestilah disimpan lebih daripada 3 tahun. Prestasi sebenar pelaburan public mutual yang sebelum ini ada dana memberikan pulangan 100% dalam masa 5 tahun, maka setiap tahun agihan dan kenaikan modal memberikan dividen terkompoun sebanyak 15%. Ini dapat dibuktikan melalui formula FV=PV (1+i) n. Tetapi dalam keadaan ekonomi sekarang, pelabur yang baru melabur 6 bulan telah mendapat pulangan diantara 20% hingga 30%, mereka boleh mengeluarkan duit tanpa perlu menunggu 3 tahun.
 • Bagaimana jika saya lebih suka meletakkan wang saya ke dalam simpanan tetap, yang tidak berisiko?
 • Dari segi sejarah, pelaburan dalam unit amanah telah mengatasi simpanan tetap dalam jangka panjang. Faedah yang diperoleh daripada deposit tetap biasanya lebih rendah sehingga ia dapat mengikis modal dan susut nilai kuasa beli wang dalam jangka panjang kerana faedahnya mungkin tidak mencukupi untuk menampung cukai dan inflasi. Walaupun pelaburan unit amanah membawa risiko yang lebih tinggi, potensi ganjaran harus lebih daripada untuk mengimbanginya. Sudah tentu anda tidak sepatutnya melupakan mengetepikan wang dalam simpanan tetap untuk kecemasan
 • Apakah beza diantara KPF, bank rakyat dan unit trust?
 • KPF adalah Koperasi Permodalan Felda yang memberikan dividen 10% hingga 14%. Bank Rakyat pula adalah 15%, Dividen KPF & Bank rakyat adalah payout. Sekiranya dilaburkan 10 tahun, 10 ribu di KPF @ Bank rakyat hanya memberikan RM25 ribu (capital + payout dividen) manakala unit trust adalah dividen terkompoun dan  terbukti RM 34 ribu dalam masa 10 tahun. KPF & Bank Rakyat tertakluk dibawah akta koperasi dan mempunyai had yang terhad. Pelabur terpaksa menunggu giliran dan had KPF hanya RM250 ribu sahaja.
 • Apakah perbezaan pelaburan KWSP & Unit Trust?
 • Pelaburan KWSP kebanyakannya dilaburkan di sekuriti dan bon kerajaan Malaysia, maka pulangannya adalah rendah berbanding unit trust. Pelaburan di KSWP memerlukan 14 tahun untuk sekali ganda, manakala di unit trust terbukti 5 tahun sekali ganda.
 • Terdapat banyak syarikat unit amanah di Malaysia, yang patut saya pilih untuk menguruskan wang saya?
 • Pada masa ini, terdapat lebih daripada 40 syarikat pengurusan amanah yang ditubuhkan di Malaysia. Selain dari prestasi dana dan kredibiliti pengurus dana, anda juga harus melihat gaya reputasi dan pengurusan syarikat pengurusan unit amanah sebelum membuat pilihan pelaburan anda.
 • Adakah pelaburan unit trust telah dizakatkan?
 • Pelaburan unit trust adalah tidak dizakatkan. Pelabur perlu mengeluarkan zakat apabila cukup haul dan nisab.
 • Mengapa saya perlu melabur dalam unit amanah?
 • Ia memerlukan kesabaran, sumber dan kepakaran untuk mencari saham yang tepat untuk melabur. Bilangan syarikat tersenarai beratus-ratus, jadi hampir mustahil kebanyakan pelabur mencari masa yang mencukupi untuk menjalankan penyelidikan. Anda boleh mendapat faedah daripada manfaat pakar yang bekerja bagi pihak anda dengan melabur dalam unit amanah. Kos urus niaga juga dikurangkan dengan urus niaga pukal. Akhir sekali, unit amanah adalah cair kerana unit boleh dibeli atau dijual tanpa tempoh lock-in pada mana-mana hari bekerja. Ringkasnya, kepelbagaian, pengurusan profesional, kecairan dan kemudahan transaksi adalah kelebihan melabur dalam unit amanah
 • Jika anda hanya berdagang saham, kenapa saya tidak boleh melakukannya sendiri?
 • Anda boleh melakukannya sendiri jika anda mempunyai pengetahuan yang cukup untuk menganalisis pasaran, masa yang mencukupi untuk memantau pelaburan anda dan melakukan kerja pentadbiran dan juga sejumlah besar wang untuk mempelbagaikan pelaburan anda ke dalam pelbagai sektor. Sudah tentu, untuk menjadi lebih selamat ia memerlukan pengetahuan pakar dan sesungguhnya, lawatan syarikat yang kerap.
 • Pasaran saham tidak berfungsi, mengapa saya perlu membeli sekarang?
 • Kami percaya prestasi pelaburan jangka panjang yang lebih baik dapat dicapai dengan memanfaatkan ketidakcekapan dalam pasaran modal melalui penyelidikan yang kuat dan intensif dalam proses pelaburan yang berdisiplin. Walaupun pasaran saham tidak berfungsi, pasaran tertekan memberikan peluang untuk membeli syarikat-syarikat ini pada harga yang agak murah. Anda harus memahami bahawa pengurus dana adalah orang yang perlu bimbang tentang mengesan ekonomi, kestabilan politik dan ketidakpastian. Selain itu, apabila mempertimbangkan untuk melabur dalam unit amanah, pada bila-bila masa adalah masa yang baik untuk melabur, kerana pelan simpanan biasa adalah penting untuk mengurangkan kesan turun naik pasaran pada kos pelaburan purata (prinsip purata kos dolar).
 • Mengapa sebahagian dana tidak mengisytiharkan pengedaran?
 • Dana yang berbeza meletakkan penekanan yang berbeza terhadap pulangan pelaburan. Dana pertumbuhan misalnya memberi lebih banyak penekanan terhadap keuntungan modal sementara dana pendapatan memberi penekanan kepada pengedaran. Dana Pengurus dana pertumbuhan akan mematuhi objektif dana dan melaburkan wang ke dalam saham selektif, yang ditujukan pada pertumbuhan jangka panjang.
 • Apakah perpecahan unit dan bagaimana ia memberi manfaat kepada para pelabur?
 • Pemisahan unit mewakili proses mewujudkan unit tambahan kepada pemegang unit sedia ada dengan menurunkan harga unit secara berkadar. Seperti isu bonus saham normal, ia tidak menawarkan nilai tambahan kepada pelabur. Walau bagaimanapun, secara tidak logik, membuat kebanyakan pemegang unit merasa hangat, kabur dan gembira
 • Mengapa harga unit amanah turun setelah taburan tunai?
 • Pendapatan yang diperolehi oleh dana sepanjang tahun kewangan diakru pada harga unit sehingga akhir tempoh pengagihan. Apabila pengisytiharan pengedaran pendapatan, sebarang pendapatan faedah dan keuntungan modal sedar dibayar kepada pemegang unit. Akibatnya, NAB Dana, dan dengan itu tawaran dan harga tawaran, akan cenderung jatuh kira-kira jumlah yang sama dengan pengedaran pendapatan.
 • Adakah pendapatan yang diterima oleh dana unit amanah dikenakan cukai?
 • Pendapatan dividen yang diterima oleh dana adalah tertakluk kepada cukai, tetapi pendapatan faedah dan keuntungan modal, secara umum, adalah pengecualian cukai
 • Sekiranya saya melabur dalam dana unit amanah yang disenaraikan di Top Performance Table?
 • Membeli dana yang menduduki tempat teratas dalam tempoh tertentu tidak boleh digunakan sebagai kriteria tunggal untuk melabur dalam mana-mana dana. Tidak semestinya dana ini akan terus menjadi yang terbaik pada masa akan datang. Untuk piawaian antarabangsa, dana dengan catatan rekod selama 3 hingga 5 tahun hanya boleh digunakan untuk mengukur konsistensi prestasi dana
 • Apakah perbezaan utama antara unit amanah dan dana berkaitan unit?
 • ‘Unit Amanah’ adalah kenderaan pelaburan murni yang dijalankan oleh syarikat pengurusan unit amanah di mana ‘Unit Berkaitan Dana’ adalah produk yang dibungkus yang menggabungkan pelaburan amanah saham dengan perlindungan insurans. Syarikat insurans terpilih menawarkan produk hibrid ini
 • Apa perbezaan antara lumpsum dengan strategi simpanan biasa?
 • Ini mungkin kelihatan seperti pertimbangan yang semata-mata praktikal – tetapi ia boleh memberi impak besar kepada pulangan anda. Keputusan anda akan selalu bergantung pada keadaan anda, tetapi anda juga harus mempertimbangkan sikap anda untuk mengambil risiko dan memikirkan di mana anda melabur wang anda dan mengapa. Jika, sebagai contoh, anda selesa dengan risiko dan mempunyai keyakinan yang kuat dalam pilihan anda, anda mungkin mahu melabur sekaligus. Walau bagaimanapun, jika anda tidak mempunyai jumlah seketika, atau jika anda berhati-hati dalam melakukan semua, anda mungkin lebih suka menggunakan strategi simpanan biasa.
 • Apa itu cumulative return, total return berbanding CAGR (compound annual growth rate)?
 • Pulangan kumulatif adalah jumlah agregat pelaburan yang telah diperoleh atau hilang dari masa ke masa, bebas daripada tempoh masa yang terlibat. Pelabur lebih cenderung untuk melihat pulangan kompaun daripada pulangan kumulatif, kerana angka pulangan kompaun adalah tahunan. Ini membantu pelabur membandingkan pilihan pelaburan yang berbeza. Jumlah pulangan, apabila mengukur prestasi, adalah kadar pulangan sebenar pelaburan atau kumpulan pelaburan sepanjang tempoh penilaian tertentu. Jumlah pulangan termasuk faedah, keuntungan modal, dividen dan agihan yang terealisasi sepanjang tempoh tertentu. Kadar pertumbuhan tahunan kompaun bukan kadar pulangan sebenar, melainkan angka perwakilan. Ia pada dasarnya adalah nombor yang menggambarkan kadar pelaburan mana yang akan berkembang jika ia telah menaikkan kadar yang sama setiap tahun dan keuntungannya dilaburkan semula pada akhir setiap tahun. Pada hakikatnya, prestasi seperti ini tidak mungkin. Walau bagaimanapun, CAGR boleh digunakan untuk melicinkan pulangan supaya mereka lebih mudah difahami jika dibandingkan dengan pelaburan alternatif.
 • Macam mana nak tahu saya kategori risiko investment yang mana?
 • Soalan ini kena tanya pada diri sendiri, adakah awak dalam kategori menolak risiko ataupun pengambil risiko. Objektif risiko harus berdasarkan keupayaan pelabur untuk mengambil risiko dan kesanggupan mengambil risiko. Toleransi risiko bergantung pada nilai bersih semasa pelabur dan jangkaan pendapatan dan umur. Lebih banyak nilai bersih membolehkan lebih banyak mengambil risiko.

Facebook Comments

Post Author: TSI Editor