KOD TSI : TSI031

KELAYAKAN : TBE/FIMM

KEPAKARAN : UNIT TRUST, TAKAFUL

E-MEL : fadzizul_zakara@yahoo.com

NO.TELEFON : +6012 935 8631